Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png abf6f92c9ce06411aab760aadcef40e1
Środa, 23-10-2019
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 385567
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg f08ca48e7e741be0ef39cd7fbc9c49e3 zagrozenia.jpg e2a91ba0f2ace8588012ec54d27f73ab komunikacja.jpg 3337949c20a7cf3a6fd20612931c4edc zamowienia-publiczne.jpg 3601ac47d11015ae285d44d73650e03c strategia_rozwoju.jpg f2630a998c38b97625bf88813de97bcf zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 49d02287b0438aee9fbee74996b1fe9c wspolpraca_zagranicza.jpg 0cc9c999e97cf286f1bac89fc2a1ba3f iso.jpg b91cdbb2803bd9ba09fc64f59cb76387
ban1.jpg b546235dc12230713c57886d750ed610 ban2.jpg fe763af3c60a3f433e9652a5f3e20331 ban3.jpg ebd2f1b7f5d44b3f700df8b0f55a0c62 ban4.jpg cce1b794690ab3d141dd57a0697b09e4 ban5.jpg 095c7cf12e4c65e859b464cf01e8763b