Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 5bacfebc3f0ab1f4859d617e68103444
Czwartek, 19-09-2019
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382259
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 494d9a733eff8f8c07f9257f0d953134 zagrozenia.jpg 2226b463223aa0f46f981b9ed3a28e36 komunikacja.jpg 28d700e91b78010c164a26de4b8abd29 zamowienia-publiczne.jpg cec3573967b509f8ae70ff67b81e180c strategia_rozwoju.jpg e0fafef2409d2dfea896e059ccadda3c zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 40d51cd0e4051d2762a4c9e9f70d9fc9 wspolpraca_zagranicza.jpg 2feb467e2d65c93c66fe47bc2232c853 iso.jpg 8ae208659aa6441d696c775734d58a79
ban1.jpg 05c4179c2398d28b76dcef31ecbc742d ban2.jpg 6db5679b204692561fcd595a9530372d ban3.jpg 5fe4ec2299a820b9f8fd35b97d2e54a5 ban4.jpg 5d58b341ed1e7e46deff2685ad14979e ban5.jpg 67cfdfd19a1bb001e53cfab3d1e81c7c