Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 5cd03904686fcfc6bbbc03dc8e64bac0
Niedziela, 20-10-2019
Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 385229
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 1e57edda46c9f716fdfc42a0caea6b2d zagrozenia.jpg 2df99d346f1c581f83b0a656e49c0e03 komunikacja.jpg 24349efe8fecc8327bb134b26a99f9ef zamowienia-publiczne.jpg 58928ba4acc9caa71af5061962e2a6d5 strategia_rozwoju.jpg f4c31b6c9ee87ebc5903fe0b7a7a8e0b zainwestuj_w_wypoczynek.jpg e453aecdd67cee609e05ed683254a152 wspolpraca_zagranicza.jpg 3a824faaf46f02c4f3f2c2b04ecfb4ac iso.jpg c2e64277403af2d598cfbabe62beb264
ban1.jpg 0ef03bc2ade7ba9598420c1aace4df7f ban2.jpg 4bf9ed0501e7438fa62415dd290b97ca ban3.jpg 381538a944abc61f575c25eb8e7b0809 ban4.jpg 7ae0eaaa872c0d702ba6dce2458f3083 ban5.jpg 55fd376e250e391b53e3a67cfbaf0f4a