Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 5cd72daaf17f9265b103d83b19471c2c
Czwartek, 19-09-2019
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382257
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a953bce0a2fcb7490d7f24d6e788fa1a zagrozenia.jpg caf926189c5e64131e19cfac072ba7ce komunikacja.jpg 25e6d012a41641472a174441fadc71ea zamowienia-publiczne.jpg ebfd7f389f26615b199b7e27742a8acd strategia_rozwoju.jpg fa4cda9f09d7d92df06af40778722ed4 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg d00163f509f61e8d3381bd569221ba6e wspolpraca_zagranicza.jpg 1a10eaeed6a40b7441b4a4cc651fb0cc iso.jpg d96b1f18296b95af7f1ae0586d06b285
ban1.jpg a801fe5c958e6bbf80121f4e13098a22 ban2.jpg bb733c1f7c20372fda42d066f77a038c ban3.jpg cac788230df1a54443818109b4383fa8 ban4.jpg 0445ca58e806378d2859733d3902c395 ban5.jpg 8c04c7b46adc45a7d23e77395b912dc3