Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 50136cc2bc6795b9a29d88eb9b1101db
Czwartek, 14-11-2019
Imieniny: Emila, Laury, Rogera
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387446
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg ce1805018123e69f9de5c784ebc9672e zagrozenia.jpg 1ad015065e3097c9ad6eea858c17d5ef komunikacja.jpg 33f5c7d2dcd580cd6049b5e4e6077109 zamowienia-publiczne.jpg 0907d788f9b46dcfedc2d9c22861f967 strategia_rozwoju.jpg f7d0c144510e524e2c1b05264efdb9b7 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 0c079fd2627c22f2498f8828c5e26129 wspolpraca_zagranicza.jpg 15fcb563df0710b3f36499a9640808d0 iso.jpg 1b8d13c2dfe2249547e478958c40363c
ban1.jpg 5044f126c857acfd04a89dafbca2c4f2 ban2.jpg f3e1c9c6acfd8295840b36f08fdf31f7 ban3.jpg 14c3f3a69e9a4d01b62cf2544038f272 ban4.jpg 6d7c7583085fac2e638684e066a4885a ban5.jpg f4084f22e63f5b59c59d49c084b91eb4