Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png fbd16c2664d444f7005bb4631c405913
Wtorek, 20-08-2019
Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 380551
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a5463ecef509092a1daffce35b115b01 zagrozenia.jpg 9c22ec2b50f1bcdab7365e72ca2e5ae7 komunikacja.jpg c93e82483c2fc3cd5574619d4579b73e zamowienia-publiczne.jpg 352f7e4441036c50d9c34ae27eafd07d strategia_rozwoju.jpg 5391cf1b3ba7f527d802f0ecc31e20e0 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 863d222461f5509be870ed80658e55f3 wspolpraca_zagranicza.jpg b739fdff361376e0b7f0d06892143519 iso.jpg 32e4118a804616388560ec3ae13f5ac4
ban1.jpg adabd9478b3be6b5dbb0e7057c978d14 ban2.jpg 74404b451c1382629f425a5b6650f4ef ban3.jpg 872094675c3f879b7d532a1aaea9353d ban4.jpg 4effb2b7a618d05ff4aba6105c0f0a33 ban5.jpg ef231d5b0308a6d9618fba640cfc3646