Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 95219403628bea9b162de93310b56f84
Czwartek, 22-08-2019
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 380687
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 4a5fa15f95a78e4c412bb22ba6962e11 zagrozenia.jpg c1218794cd0f14ab06327cd7b05fbf1b komunikacja.jpg 5dcdf4470372c26a8655fae091158126 zamowienia-publiczne.jpg 9e4c2edd0cb985ec1915c3cc247456e3 strategia_rozwoju.jpg 6b7349d7673177a65ddd3a51432d9b54 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg e093604ef64bfe043085f71ad6634fb0 wspolpraca_zagranicza.jpg f895e06bbe2d91222abac86a60c02b5e iso.jpg 5e3f19e056733efeda9f965bddb2c0a6
ban1.jpg 0c70b621d62d99deed28004da2675722 ban2.jpg 38668c08d3eb87b18253c4cf7ea67e34 ban3.jpg de08ef6548e735129e1e9f3192011acd ban4.jpg 63efa213ec5e31002a6ceef742e4e71a ban5.jpg 2cafd89843761e8ddba28e9ea2e5d032