Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png a9dac1cbcd1aab67f60d84ebe52a3b9a
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382883
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 566548e7753ee03f51c107ab4441341a zagrozenia.jpg 73edc947eb085764a7bfca7895e927d4 komunikacja.jpg d7e5020dad44a1dc44575042f89a8977 zamowienia-publiczne.jpg af1e6d8acf5986578970dfbf145d8e08 strategia_rozwoju.jpg f3c18a5fe2d9af2bd5686841ebd90323 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 14cefe52050874eaeab555d16b9469c1 wspolpraca_zagranicza.jpg 2a9fb5b7d67f1f35e1f03f7e9107dfed iso.jpg dbb2c10020bb3077df4b312afe2948a1
ban1.jpg 062f1d386c00ce0d0c66a637b9554be9 ban2.jpg 9ec7d73caa910fe1e8274cbd91821e05 ban3.jpg 4c564c708ac49d755353603b772fe718 ban4.jpg f670479e662e63fe574e7ac4720a1957 ban5.jpg c0513a7a909e6a9c80c3cc4466f8d1be