Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 09c90af328408150563ba6650c915f55
Piątek, 22-11-2019
Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387980
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 5f3e1b35edf3183e39e31338d756a1b3 zagrozenia.jpg b9b944bffc3181e61ebd0fd6267c6b49 komunikacja.jpg a9028f5f485d2dd8d9763bc01e2af5ca zamowienia-publiczne.jpg b9a4187d2cbe0679b6c1caa5510328b7 strategia_rozwoju.jpg 3df958519331169c9eb108a1265aef4c zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 79f5a244f6b7810f4cb671c1b7430b4e wspolpraca_zagranicza.jpg fcc8b4ca94b6d66b45804bc167e38466 iso.jpg d5301589558c232e1ecd08f6c8174ff0
ban1.jpg 7e26672db844430e682e80ddcadd9faa ban2.jpg 5e42c2fcdf8a9c5fb8cf7766aec88ced ban3.jpg 6fd7217fd2af54b88703ff6247fb3804 ban4.jpg 18cbe57348beee80ebfce2e26358f5fa ban5.jpg a9653f4bbb9ed0834efc5e69620d0318