Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 35783c70b3d031cb9a0b383b2f5a9d97
Czwartek, 14-11-2019
Imieniny: Emila, Laury, Rogera
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 387462
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 337ffc34170b26b9e9f724ed6eebebdd zagrozenia.jpg 1f2717c7edc6d59fc210b763e742dfd4 komunikacja.jpg 7cf7e39f7dd0ff9d456af44e04803752 zamowienia-publiczne.jpg ed76407cf857f781e975dcba9af20ba5 strategia_rozwoju.jpg d8226745dae60afcbcdfb4f4c20b3ce4 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 922964092120af2dcf6b8c437b1863c3 wspolpraca_zagranicza.jpg b501fba77dd32c99cf48ef1179a1d064 iso.jpg f9c148552482f1b3fd5b0ffe34f1b8ef
ban1.jpg a2efe2b37d260d107ba5ad9382e352e1 ban2.jpg 77c56c518602e0543a8e3fcb8babbd65 ban3.jpg 511303875e86c5c584f1008ef7c38660 ban4.jpg f871a1d7cbf3425a2ea110911e72d384 ban5.jpg 1b02cff413fb37b542dbbca1f19e50a4