Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 54bc2edfa8b4ecbc8f1247b9d309ecd9
Środa, 18-09-2019
Imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
x
Wykaz organizacji pozarządowych
Administrator , Wyświetleń: 382201
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Organizacje wpisane do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego:


Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji. Przepis ten stosuje się również do innych klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Ewidencja klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

Ewidencja prowadzona jest w wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 204, tel. (71) 722-20-71.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Zgodnie z art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, II p., pok. 202, tel. (71) 722-17-05.


Stowarzyszenia i fundacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego:


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI/IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 0878e89200eaf1a8b98156f4d005a04f zagrozenia.jpg be6f7871d0b884a6c498d40a17f4ec64 komunikacja.jpg 1bfe743214c693a438461b3207a6c036 zamowienia-publiczne.jpg 1b755f34782c4892943bb02ba65157d2 strategia_rozwoju.jpg 8250505a55e34bee018dcf5a57bacf7a zainwestuj_w_wypoczynek.jpg e5cf9c9684adc8536daf337ae223417b wspolpraca_zagranicza.jpg 18c0d1c3888a32f9e85fa5afb932daba iso.jpg c03d79467523cc25efd0da18303d20d4
ban1.jpg ff2483e4e885422a6329aa7311b6e204 ban2.jpg cecc0a2e6472aa2e01a951743d786db9 ban3.jpg 4b8089d492f601c768a51b1d77d59bf1 ban4.jpg 21b667e7df2c73425a7eee1dd1b99f06 ban5.jpg 829bed9c5c48eb9af0976ec6492c097c