Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 7becd0d7bb397e69c946ba1d8f960f5a
Wtorek, 19-11-2019
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
x
Nieodpłatna pomoc prawna
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 11361
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W skali całego kraju funkcjonuje obecnie 1529 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest m.in. pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, zostały utworzone 4 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane zarówno przez Powiat, jak i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w roku 2019.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna - ulotka

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 9c8505a287c74ff5093d9cecec98de5e zagrozenia.jpg 98195399a35f70ee5075924001001e3b komunikacja.jpg 71d647168cf16e54dbbbe308330a969b zamowienia-publiczne.jpg c25e455bb82327cc5e164d8e4409f108 strategia_rozwoju.jpg d237171664aebc3ac0b0b6a141e6e468 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 3b46cb783f1511a311b43521f833947b wspolpraca_zagranicza.jpg 762c7870e3b3a463df7b84d8a745befd iso.jpg e54b762bcce698f71dccdd3b01f23ad6
ban1.jpg 2634dfc8865a613dcad5cde3727fcdaf ban2.jpg 37832704c7a3204669a398f1400e8c7e ban3.jpg d7c10d1ea74e608033cba8d74b302f5c ban4.jpg 42e0475aaf5b78140a47ed5c62106e53 ban5.jpg fc6f8ac72b64197f119ed2e077c6031f