Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 54ac79f806954ebb98aee95dac01400e
Środa, 19-06-2019
Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
x
Nieodpłatna pomoc prawna
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 10693
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W skali całego kraju funkcjonuje obecnie 1529 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest m.in. pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, zostały utworzone 4 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane zarówno przez Powiat, jak i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w roku 2019.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna - ulotka

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 87377ee8851124fd289ece3ab9deafb1 zagrozenia.jpg dca0d4769157a5d037b424dfe39a434d komunikacja.jpg af3573fcd138255e2ff5548374382f20 przetargi.jpg 3879594c3577d3c7a4831d54f4487c13 strategia_rozwoju.jpg 184cf90e058f5e7d39aecc278c3d9d9f zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 16144a9ceeec529d237460283e77a299 wspolpraca_zagranicza.jpg a32819251f878943aeccd915a4a90804 iso.jpg 0211fda70f38543dac44f0360709438f
ban1.jpg fe5eb4224e67245af6dc551b5379e533 ban2.jpg d563bf16e6f08a8aa55bd87fd8d551cd ban3.jpg 4396d1bb17d358ea2875d258a4749f2e ban4.jpg df0db6c1f55477152dbb1e5327f20aae ban5.jpg 198662887c62efda49c9dc50b1e4dfd0