Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 210a11f254231c6c12db6b18c9f0fd17
Środa, 16-01-2019
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
x
Nieodpłatna pomoc prawna
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 10123
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W skali całego kraju funkcjonuje obecnie 1529 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest m.in. pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, zostały utworzone 4 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane zarówno przez Powiat, jak i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w roku 2019.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg f866d4ae3fd139f5617fd9c5ad619e18 zagrozenia.jpg e7e4f9f5aaae73af2d3dbe3569d74ee7 komunikacja.jpg ae83838db0b49cd4b5f56d15cba78de3 przetargi.jpg ea28ee4fd5a8897c787324e1059bc91f strategia_rozwoju.jpg ef8f5aed44cda5394fc2774036275640 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg c2daa8bd794262e034818c98f75c67bf wspolpraca_zagranicza.jpg 07f5a5b303ed35837e2e60ab7cea7376 iso.jpg 058fc98c43020b9bce81dc201276f5a7
ban1.jpg 1a3d292c405f8b35c2eea34459a1caaa ban2.jpg 4b6565e7b7d888182343ccf6acb5af42 ban3.jpg 691dd7165782b0df2e6c5ebc1e7e7bf5 ban4.jpg 20cb89182f1d0a0fe541228e4b130056 ban5.jpg be7d802dfae7d23be5fffdb969b1a3db