Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png d9c32c3a84f6546ace6597572f50c3f3
Piątek, 19-07-2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
x
Nieodpłatna pomoc prawna
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 10841
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W skali całego kraju funkcjonuje obecnie 1529 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest m.in. pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, zostały utworzone 4 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane zarówno przez Powiat, jak i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w roku 2019.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna - ulotka

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg b320ec37ceb7fd57282607b8d58df6ce zagrozenia.jpg 27c8150e6acffedc0a04f510481e023f komunikacja.jpg 96336adfaa12ee2164f7cf34d0d2a0bb przetargi.jpg d38f58bfdf9ab76311658db77d62b534 strategia_rozwoju.jpg fb22d19485d8a2e77ee9cdc3959d0a43 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg e424353b865811d069662e6e4435f763 wspolpraca_zagranicza.jpg ce909c54a4a23d80550ec8b367e8f445 iso.jpg 14686d65cf34e5ffb3dbf0a762112697
ban1.jpg d6d102ae6caf5aff480b7d93b7ef360b ban2.jpg e36f19086b5a630657112b38d48c5628 ban3.jpg f636e77bb9c5591d8e488db2759d65f4 ban4.jpg 352612252b027742015be82b91cb838f ban5.jpg 3c649849afe61768932542271fcca6b9