Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png a52f2db30d93655212569fce0fc51f04
Wtorek, 19-11-2019
Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
x
Nieodpłatna pomoc prawna
Łukasz Witkowski, Wyświetleń: 11360
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W skali całego kraju funkcjonuje obecnie 1529 punktów, w których nieodpłatnie świadczona jest m.in. pomoc prawna przez adwokatów, radców prawnych a także doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe).

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w wyniku współpracy z gminami z terenu Powiatu Wrocławskiego, zostały utworzone 4 punkty udzielania osobom uprawnionym takiej pomocy.

Ustawa przewiduje również działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zadania z zakresu edukacji prawnej będą realizowane zarówno przez Powiat, jak i organizacje pozarządowe, którym powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w roku 2019.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację (począwszy od roku 2020), lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna - ulotka

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 25aa20cfd57826da26976ced48bd3723 zagrozenia.jpg 3897ec0e6faa6b8e2e26715fd5cec37a komunikacja.jpg 814d894043694dc3996bceea768c02ff zamowienia-publiczne.jpg 45d476b99ff3bf02a9ee4fb1de91a2df strategia_rozwoju.jpg 78f8055d5c462915094e7200762f61fd zainwestuj_w_wypoczynek.jpg ab9a773bf0b7f515f303fcbf14bfa607 wspolpraca_zagranicza.jpg 345d74de03862dff849656781f4dfe6c iso.jpg 6513742f7e867c8fa13858af7229c557
ban1.jpg 09940163fc1431fca00584e0ff6d55b0 ban2.jpg 9cded033fa21fafb8451c43e79bbddc3 ban3.jpg a0dd00addb52b377f14e0728ce7e35ea ban4.jpg 23f99d28f7d65100006b651a7ce50e7b ban5.jpg 1a4d222445be8f0129e626349f054024