Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 79f15dea1a31144cb992585270db4802
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej
Piotr Kawa, Wyświetleń: 2038
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Usługa: Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej
Komórka
Organizacyjna:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Numer: 3/EKS
Wersja: 8
Data utworzenia:
25.05.2018 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Listownie:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław

Osobiście:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Wydział Obsługi (parter) w godzinach pracy urzędu
Miejsce wydawania dokumentów:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoró sprawozdań z wykonania tych zadań,
  2. Ogłoszeniem Zarządu Powiatu Wrocławskiego.
Informacje o opłatach:
Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy:
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoró sprawozdań z wykonania tych zadań.
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi, informacje dodatkowe:
---
Formularze wniosków do pobrania:
  1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego (doc.)
  2. Ramowy wzór umowy (doc.)
  3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (doc.)

Informacje wymagane art. 13 RODO:

1. Administrator danych osobowych – Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, starostwo@powiatwroclawski.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego,  ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71 722 17 00, iodo@powiatwroclawski.pl;

3. Podstawa prawna przetwarzania – wskazana w pkt. 6 niniejszej karty;

Cel przetwarzania – przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców – nie dotyczy;

5. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji narodowej – nie dotyczy

6. POUCZENIE:

Podanie danych osobowych w procesie realizacji niniejszej usługi jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do jej zrealizowania.

Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, określonego w niniejszej karcie, uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przepisy prawa przewidują taką możliwość),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

Zatwierdził:

Agnieszka Kosztyło - Pałys - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 0e281eb0879f97bb03c8aa4e316c4441 zagrozenia.jpg a70b7a8ffce2472b424568d94fe5e116 komunikacja.jpg 50204a8ed4a50d473b1066ef71662ca6 zamowienia-publiczne.jpg e1149ab64de254edfb9f3eb10fc5f2ca strategia_rozwoju.jpg 72f177ba78d053237417f818e1f6581f zainwestuj_w_wypoczynek.jpg dcf9581bbebb308f7b2d62e426b9d345 wspolpraca_zagranicza.jpg 57d07ccd8a01775390eb707ba7e944a7 iso.jpg 0e5535a7d90b510215039528ddfd09f5
ban1.jpg 5344b5aa483ab971a08f75d880247ee0 ban2.jpg c4a22f78b909c2f3a3848d989af23803 ban3.jpg 8a3f31dac66dfa62a70d7d6e9cf798bd ban4.jpg 2be6cff8dd11263fe6bb039cdbac5d1f ban5.jpg 78e77aa74632ac911413136c68779a2b