Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png cbe087c712526704c6fcb66beb4a07c1
Poniedziałek, 19-02-2018
Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
x
Atuty Borken
Administrator , Wyświetleń: 3616
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Powiat Borken leży w landzie Nadrenia-Westwalia i bezpośrednio graniczy z Holandią. Jako okręg administracyjny powstał w 1975 roku. Ma powierzchnię 1.417 km kw. W 17 miastach i gminach powiatu mieszka 350 tys. ludzi. Co czwarty mieszkaniec nie ukończył jeszcze 18 roku życia.

Położenie

Centralne położenie oraz łatwość dojazdu jest ważnym kryterium istotnej roli okręgu Borken. Chodzi tu głównie o autostradę A31, która łączy bezpośrednio Westmünsterland z zagłębiem Ruhry (Ruhrgebiet) i Nadrenią (Rheinland). Widząc liczne samochody ciężarowe jadące tą autostradą na południe można się przekonać o kluczowej roli tej autostrady dla sieci przemysłowej. Podobną sytuację mamy w południowo zachodniej części z autostradą A3. Analizując infrastrukturę pod kątem ogólnoeuropejskiego znaczenia, zwraca się uwagę na dobry dostęp do sieci holenderskich autostrad i w związku z tym szybką osiągalność także holenderskich, dużych miast a więc i doskonałe perspektywy współpracy. Jeszcze nie dość dobrze rozbudowana jest oś wschód-zachód -połączenie do Munster.
Szczególną nadzieją w infrastrukturze komunikacyjnej jest lotnisko Stadlohn-Wenninfeld, zwłaszcza dla podróżujących służbowo, gdyż stanowi także możliwość szybkiego osiągnięcia oddalonych miast w Europie.

Oferta inwestycyjna

Tradycyjnie był to teren rolniczy. Nowoczesne rolnictwo nadal jest ważną dziedziną gospodarczą tego powiatu. Szczególnie imponujące są w tej materii osiągnięcia tutejszych rolników w hodowli krów. Szybko jednak przekształca się powiat Borken w znaczący na mapie Europy rejon przemysłowy. We wszystkich gminach powiatu oferowane są do sprzedaży atrakcyjne tereny pod rozwój przemysłu. Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna połączona z niemiecką i holenderską siecią autostrad sprawia, że lokowanie tu nowych zakładów przemysłowych dokonuje się w szybkim tempie. Tym bardziej, że grunty oferowane są tu w korzystnych cenach.

Kwalifikacje

Gospodarze powiatu jako niebagatelny atut podkreślają wysokie kwalifikacje i pracowitość mieszkańców. Nowoczesne kierunki kształcenia rozwija Centrum Kształcenia Zawodowego w Ahaus i tamtejsza Akademia Techniczna. W Raesfeld działa Akademia Rzemiosła, a oddział Wyższej Szkoły Zawodowej w Bocholt oferuje naukę na wydziałach m. in. zarządzania, elektroniki i budowy maszyn. Uczelnie ściśle współpracują tu z zakładami przemysłowymi. Stale dokonuje się dzięki temu transfer nowoczesnych technologii.
Nie jest przypadkiem, że z 21 projektów światowych, które będą prezentowane na EXPO w Hanowerze, dwa skonstruowano właśnie w powiecie Borken.

Gospodarka

Gospodarze powiatu, poszczególnych jego miast i gmin chętnie podejmują konstruktywne rozmowy na temat rozwoju przedsiębiorczości w swoim regionie. Inwestorzy mogą tu liczyć na korzystny klimat gospodarczy. Pomocą służy im także szeroko rozwinięta sieć usług doradczych.
Branżowa struktura gospodarcza okręgu jest bardzo różnorodna. Mówi się, że powiat Borken to "gospodarcza stonoga", bo w istocie gospodarka ta "stoi na wielu nogach". Jej podstawę stanowią małe i średnie firmy wszelkich branż. Dużych przedsiębiorstw jest tu niewiele. Oznacza to tytko niewielką zależność od ewentualnych kryzysów dotykających poszczególne branże. Był czas, gdy kryzys taki dotknął przemysł tekstylny i odzieżowy, a miał on wówczas w powiecie Borken bardzo rozwinięte struktury. Zlikwidowano wówczas wiele miejsc pracy. Obecna różnorodność zakładów zapewnia zdecydowanie większą stabilność zatrudnienia.
Przemysł tekstylny nadal jest w Borken obecny, ale znacznie się on unowocześnił, stał się bardziej wydajny i konkurencyjny. Wysoka jakość tej produkcji zapewnia jej gwarantowany zbyt na rynkach całej Europy.
Znacząco rozwinął się w okręgu przemysł obróbki drewna. To obecnie najnowocześniejsza gałęź przemysłu przetwórczego w powiecie Borken. Najbardziej znana w Niemczech i nie tylko jest firma meblarska "Husta-Mobel" z Stadtlohn. W branży meblarskiej, drzewnej z powodzeniem funkcjonują obok siebie na tym terenie zarówno renomowani producenci, firmy o uznanej w świecie marce, jak i małe zakłady rzemieślnicze.
Także w przemyśle maszynowym jest podobna sytuacja. Firma "Flender" z Bocholt jest znaczącym w skali europejskiej producentem trybów i przekładni. W pobliżu zaś rozwinęła się przebogata sieć specjalistycznych, małych i średnich przedsiębiorstw branży maszynowej. Koncentrują się one na wielu segmentach tego rynku, są w stanie sprostać wszelkim wymaganiom klientów. Elastyczność działania, wysokie kwalifikacje pracowników, gotowość innowacyjna, wysoka jakość i wydajność produkcji - to podstawowe zalety właśnie średnich i małych firm przemysłu maszynowego.
Powiat Borken w ostatnich latach stał się tym regionem, w którym na niewielkim obszarze doszło do największej w skali Europy koncentracji przemysłu tworzyw sztucznych. Ta dziedzina przemysłu stanowi swoisty znak firmowy całego okręgu. Charakterystyczne jest to, że bardzo różnorodne zakłady i zakładziki powstały tu często od podstaw lub z podziału istniejących już firm. Ta ekspansja produkcyjna w dziedzinie tworzyw sztucznych nienastąpiła z zewnątrz. W tej branży znalazło zatrudnienie 3 tys. ludzi. Specjalizują się oni w bardzo precyzyjnej, wysokiej jakościowo, specjalistycznie zróżnicowanej produkcji końcowej wyrobów z tworzyw sztucznych. Liczne nagrody na krajowych i międzynarodowych targach uzyskiwane przez firmy tej branży z Borken i okolic potwierdzają, że jest to bardzo rozwojowa gałąź lokalnego przemysłu.
Przemysł drukarski reprezentują tu wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa. Są bardzo konkurencyjne i elastyczne w działaniu. Ich cechą charakterystyczną jest skrupulatne przestrzeganie wszelkich norm i wymogów ochrony środowiska. Tę troskę widać zresztą w całym przemyśle funkcjonującym na terenie powiatu.

Rzemiosło

Bardzo ważną rolę w gospodarce Borken odgrywa rzemiosło. W powiecie działa prawie 4 tys. zakładów rzemieślniczych i quasirzemieślniczych. Rzemiosło charakteryzuje się dużą stabilnością nawet w okresach kryzysowych i dlatego stanowi jeden z najistotniejszych, popieranych przez samorządowe władze czynników rozwoju gospodarczego. W lokalnym wydaniu jest to nowoczesne rzemiosło o znacznej innowacyjności, wąskiej specjalizacji i imponującej konkurencyjności. Znaczenie rzemiosła wzrosło dzięki dobrym połączeniom z innymi ośrodkami całego regionu. Nadal obserwuje się rozwój działalności rzemieślniczej.

Przybywa miejsc pracy

Dzięki bardzo zróżnicowanej bazie produkcyjnej powiat Borken może się poszczycić stałym wzrostem liczby miejsc pracy, co w landzie i całych Niemczech należy raczej do rzadkości. Utrzymanie tej tendencji należy do głównych zadań gospodarczych tutejszych władz samorządowych. Dlatego też mocno wspierają one inwestycje, modernizacje i wprowadzanie innowacji, pomagają w powoływaniu do życia nowych organizmów gospodarczych. Instytucje wspierające, lobbujące rozwój lokalnego przemysłu skupione są w Ahaus, lecz służą nie tylko swojej gminie, ale całemu powiatowi.

Szanse zaplecza

Warto podkreślić, że powiat Borken stał się zapleczem kulturalnym i wypoczynkowym dla Zagłębia Rury. Wielu pracujących w bardzo uprzemysłowionym Zagłębiu Rury nie tylko od czasu do czasu właśnie w rejonie Borken poszukuje wytchnienia, ale wielu też się tu przenosi na stałe. Stąd także stały rozwój w powiecie Borken budownictwa mieszkaniowego. To również jeden z czynników rozwoju regionu.

Unijne dotacje

Wielce owocne dla tego rozwoju są też projekty wykorzystania wsparcia finansowego przez instytucje Unii Europejskiej. Szczególne znaczenie w powiecie Borken przykłada się więc do tworzenia takich programów i pozyskiwania na ich realizację środków zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Socjalnego. W tej dziedzinie nasi partnerzy z Borken mają imponujące osiągnięcia. Natomiast w skali landu znakomicie funkonuje program wspierania rozwoju rynku pracy. Dofinansowanie z eurofunduszy walki z bezrobociem umożliwiło także w powiecie Borken znaczące i pozytywne zmiany struktury zatrudnienia. Uzyskanie tych środków przez rząd Nadrenii-Westfalii było poprzedzone porozumieniem regionalnym struktur samorządowych całego landu. Takie procedury uzgodnień i porozumień ponadregionalnych obowiązują zresztą przy uzyskiwaniu wszelkich środków pomocowych z Unii Europejskiej.
Nad wypracowywaniem takich porozumień czuwa stała Konferencja Regionalna. W okręgu Borken pracuje ona już od 10 lat. Kwestie organizacyjne związane z prowadzeniem polityki zatrudnienia i funkcjonowaniem Konferencji Regionalnej spoczywają w rękach Sekretariatu Regionalnego. Jest on swoistym koordynatorem działań osób i instytucji skupionych w Konferencji Regionalnej. W powiecie Borken opracowano dotychczas około 70 programów umożliwiających wsparcie finansowe funduszy europejskich. Na ich realizację powiat otrzymał do tej pory łącznie niebagatelną kwotę 22 mln marek. Dzięki tym pieniądzom wielu ludzi z powiatu uzupełniło kwalifikacje, przekwalifikowało się, zdobyło umiejętności umożliwiające zdobycie pracy. Gospodarze powiatu twierdzą, że bez środków pomocowych, bez zaangażowania Konferencji Regionalnej nie byłoby to możliwe.

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 42e52137a035eb54bc2b61754855ca56 zagrozenia.jpg d950c46faf422f01b6fd74f537b7c4f4 komunikacja.jpg b2e633d207f5c00d0d32ede0d26bbebf przetargi.jpg 963858de9296df5644e65ac7f5ace78d strategia_rozwoju.jpg 7b173e1c2a921442db82dea27ea84fa0 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 1257ac6c3c2b6022d72c819ee429f84b wspolpraca_zagranicza.jpg e92bfc79300c29a51869b89224e6d48d iso.jpg 7d621f3b428598139242bbebf514dbf3
ban1.jpg 62992b28cb3ae07fea12f52cb3145f06 ban2.jpg ddb8f561854391d385da55afac9859df ban3.jpg d1f5e4ac4a2ba6c471319ddb77fb3d30 ban4.jpg 5b6a048a7e9b8b1cfde8bee718094349 ban5.jpg 560497adf1fb22828170277f3f7fd9a3