Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 3ae9586f1f55e769f44d54e4ba859cca
Niedziela, 23-09-2018
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 701
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg a2797e64377b15e7afef8a1ee51058f6 zagrozenia.jpg 5c81d658ce1c74205ebb23620acffc89 komunikacja.jpg 23a51f6f339667feb6827a489532b49d przetargi.jpg c015670e2d1a40230121c5d70b7f8e0d strategia_rozwoju.jpg a089a46d6d53dcda2616979b3ff9b198 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 880fa434006a976acf764ea2c3a7b255 wspolpraca_zagranicza.jpg e7ec2d9afcb1c6eee5a99fde27f8a4b6 iso.jpg f4cc209e20f99f4323a67dad662d5784
ban1.jpg f238fee2c46e427e2bdcb4717d6053f2 ban2.jpg d1ca88531cbb548d89f0e917ffd4111a ban3.jpg 688b2a42d91b174509750881de236f71 ban4.jpg d26f140cd082acb3e651784ae75f016c ban5.jpg dbb7936ca772042c476918758603cb63