Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 3cf3ad0b3b0803ad8738da09e0f17556
Piątek, 22-06-2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 657
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Informacja o naborze na III turnus służby przygotowawczej[obrazek]
20 / 06 / 2018, , Wyświetleń: 56
zapytaj_staroste.jpg 0a8ca276406be3902dab8a05c85c3e7b zagrozenia.jpg 15f1ba54632df28633187b5250adbf2f komunikacja.jpg 86d3b03f0902367af7fcc4c3302d457f przetargi.jpg 9ac39a4b88a378028436a359588b1f07 strategia_rozwoju.jpg 631b97672a14e0397b290cde3554338a zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 032d40ff62e68351928419c08f693067 wspolpraca_zagranicza.jpg e83ab22dcd7bd2c1dbbf373b044aefcf iso.jpg f3d671924e6323294854591901447ccc
ban1.jpg 9a53633df847245fbdd47edd792f2cf3 ban2.jpg f13f699beed019eea4963b7c7fa4f5de ban3.jpg dbd1bcdf6db26d1c63675f184b73e614 ban4.jpg 8a439fe6bab421c67473e0ff9e11c5a0 ban5.jpg 5e69b646dfb0814ebfb19c193b71630a