Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 27402a270403f8915d06014134573ecf
Środa, 18-07-2018
Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 671
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 2a99d96a237b63d8642f3e5824356b70 zagrozenia.jpg 8d4cb3bb5f29800aabda4f087d7fbcb9 komunikacja.jpg 8d9377dbd3b5149dd46b5e6a12b9c86b przetargi.jpg 9fc0e239c6b285ddd945120291b834af strategia_rozwoju.jpg 1f6b8537490942092347bb3b65c40c39 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg daac09a9274c0527c0ece13a7fbac0ad wspolpraca_zagranicza.jpg 56f966c09802d5762ce8c759e5ef0c98 iso.jpg d983ba1dd278447e1047e59b476ee559
ban1.jpg 828c79c2ab0790d77abef184f7be73cd ban2.jpg acddacf83f27b0b22665803fc17401e7 ban3.jpg f4db5e3bbccc931d4d423f5ffb78b942 ban4.jpg 50438820f40ccbca43d46451ec229f2b ban5.jpg 8dd4bae3782f2c032060268068a27745