Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png e7119e943ecb5064a44ae3cfe40ac35d
Niedziela, 22-10-2017
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 448
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 4ee22e415076aff885711c25143c700e zagrozenia.jpg 77eb891286bc4908bafc297849f4ecca komunikacja.jpg 238a206ce8d7c14d65435cc5e1e78706 przetargi.jpg 766ed81daccde770c4b06363abadfa37 strategia_rozwoju.jpg 56a666429f936fd800db1de315046c1d zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 97f171c0ac3f3faf440e0de46a9717cf wspolpraca_zagranicza.jpg 2a6663803ca4b56ee2cf91e207e781f4 iso.jpg c497a54c1d1f6e9eac11bb38949392f9
ban1.jpg 1939af828a651f76a2c4410fd02b5390 ban2.jpg 8af7b149569599648aa4d1f876b250f7 ban3.jpg 64931777d180af0bb278d97881dcc0ef ban4.jpg d271130399d464c70267cec6a38bb37d ban5.jpg 1541c1aa9dae7874403c0f8f6748d45b