Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 1bfd8153033222d60c5b6fa39484f648
Piątek, 22-06-2018
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 656
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Informacja o naborze na III turnus służby przygotowawczej[obrazek]
20 / 06 / 2018, , Wyświetleń: 56
zapytaj_staroste.jpg c1e23e51e33cbf5ada6b5f353914910d zagrozenia.jpg 81bdbb48e538a51c17a51d03b1daef34 komunikacja.jpg 23f133e1958b1a71d109ee2ae5b8fa5b przetargi.jpg daddec7406cc6a32536c4876a2964e0e strategia_rozwoju.jpg 17bb58fb9e1fd8e421e8365a7d437c87 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 64348f25d420998938a52aee209237ee wspolpraca_zagranicza.jpg 6af11844f23debe151e68c0a1bddcd5b iso.jpg b9c28fd5a0e5f44510c1a55b6e5cc475
ban1.jpg c63a6cd841b953315ca6784797182bbb ban2.jpg 9d4a5c629591c6ab074bcbc3e934ed4a ban3.jpg a6fef1f4350144c7811d8b27f72e9c19 ban4.jpg f12d67d85b6737715feac3016e594389 ban5.jpg acd395167fd91590c4ca61279c61fd80