Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 2aa5d8748b8cd3656c07decfb12780c5
Czwartek, 19-10-2017
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
x
Dotacje celowe dla spółek wodnych
31 / 07 / 2017, , Wyświetleń: 446
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych dla spółek wodnych w 2018 roku. Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych funkcjonujący na terenie Powiatu Wrocławskiego, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,
ul. Tadeusza Kościuszki 131 do 15 września 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać: pełną nazwę wnioskodawcy, adres korespondencyjny, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego wnioskodawcy, wielkość wnioskowanej dotacji, szczegółowy opis zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania i wskazanie źródeł jego finansowania, podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego Nr 110/2017 z dnia 25.07.2017 r. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Termin wykonania zadania objętego dotacją nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2018 roku.
Spółka zobowiązana będzie do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółek wodnych – w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na 2018 rok – podejmie Zarząd Powiatu Wrocławskiego w formie uchwały, z uwzględnieniem następujących kryteriów: wysokość składki członkowskiej uchwalona na rok poprzedni; przychody ze składek członkowskich osiągnięte w roku poprzednim; przychody ze składek członkowskich planowane w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; wielkość środków finansowych wykorzystanych w roku poprzednim na remonty i konserwację urządzeń melioracji wodnych; wielkość środków finansowych planowanych na przeprowadzenie remontów i konserwację urządzeń wodnych w roku budżetowym, którego dotyczy dotacja; znaczenie prac objętych wnioskiem dla regulacji stosunków wodnych na danym terenie.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego pisemnie zawiadomi spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku w sprawie udzielenia dotacji.

Udzielenie przez Powiat Wrocławski dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze spółką.

Dotacja nie może obejmować prac rozpoczętych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Pobierz wniosek o udzielenie dotacji

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 7a45042287ef8a754a05eb77c19fb61e zagrozenia.jpg 68cd2a9f516f9a70ce4444aacb4519d0 komunikacja.jpg 6537cd4da20d578a966083f90fdf1a34 przetargi.jpg a887f25fcdb78b80a1a2eac90da3879e strategia_rozwoju.jpg 4ca0f5f1b5883b26c1cea14786fe8138 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 68e5d1f2c177a1473c9dd9bd93c70bab wspolpraca_zagranicza.jpg aa635c1f6ff60a5efe366bd23b9dd67e iso.jpg 2af0c53d71157de40c40d8dc154f07b8
ban1.jpg 56d8d256f6afa8b2d83bcbac854c8d1f ban2.jpg e15505a7263d675b241866d221ed06ab ban3.jpg 8bce5f6a101bfb3933c82934ed48da9e ban4.jpg 19bc816f89eeccfeb6b7d9272b35c589 ban5.jpg 5ccf25f149fce34f7072f07d487bda89