Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png bab1003761eaae37fcaa09dff5d4ff8f
Środa, 13-11-2019
Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy
x
Nowa jakość usług społecznych w Powiecie Wrocławskim
24 / 10 / 2019, , Wyświetleń: 292
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Zakończył się generalny remont dawnego Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, który obecnie służy za siedzibę dla m.in. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wrocławski. Zmiany widać także w bezpośrednim otoczeniu placówek – wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne, siłownię na świeżym powietrzu i wiatę do zajęć integracyjnych.  

Tak gruntowna metamorfoza tego miejsca jest zasługą projektu, który w ciągu ostatnich 3 lat realizował na tym terenie Powiat Wrocławski. Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich” został  dofinansowany ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD); Poddziałanie  6.1.2   - Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,4 mln zł, a kwota dotacji wyniosła 2,6 mln zł.

Okazją do podsumowania efektów realizacji projektu była konferencja zorganizowana w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego: starosta Roman Potocki, wicestarosta Andrzej Szawan oraz członek Zarządu Wiesław Zając,  przedstawiciele Rady Powiatu Wrocławskiego na czele z przewodniczącym Rady Piotrem Chmurzyńskim i wiceprzewodniczącym Januszem Gargałą. Swoją obecnością konferencję zaszczyciła także wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska, władze gminy Kąty Wrocławskie na czele z wiceburmistrz Katarzyną Łapińską-Szymańską oraz ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

O korzyściach płynących z realizacji projektu mówił podczas konferencji starosta Roman Potocki:

Realizacja projektu stanowi ważny krok w rozwoju usług społecznych w powiecie wrocławskim. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększy się komfort pobytu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz warunki pracy tutejszej kadry. Powstała baza umożliwi dalsze działania władz Powiatu Wrocławskiego w obszarze rozwoju tzw. integracji międzypokoleniowej. Pamiętajmy bowiem, że w tym miejscu swoją siedzibę ma także utworzony przez nas Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz Powiatowy Klub Seniora. Jest tu także Mieszkanie Chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych, które zapewnia kompleksową obsługę dla części ww. placówek – tłumaczył podczas konferencji starosta Roman Potocki.

Tak wszechstronna oferta usług społecznych to efekt przemyślanej, długofalowej strategii władz Powiatu Wrocławskiego w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny, której główne założenia podczas konferencji przedstawiła Arleta Szmigielska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Jak podkreśliła dyrektor – ważnym elementem wdrażania tej strategii są liczne projekty unijne realizowane przez Powiat Wrocławski, zarówno te o charakterze społecznym, adresowane do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej), jak i projekty o charakterze inwestycyjnym, których przykładem jest kończący się właśnie projekt związany z przebudową, remontem i wyposażeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kątach Wrocławskich. 

O tym, jak długą drogę musiał przejść projekt, od fazy koncepcyjnej poprzez realizację i rozliczenie projektu, opowiadała w swojej prezentacji Elżbieta Monieta, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, przedstawiając zakres rzeczowy oraz główne wskaźniki i efekty projektu.  Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., że inwestycja objęła remont dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Socjalizacyjnego nr 1 i 2, w tym docieplenie budynków, modernizację instalacji elektrycznej, sanitariatów i prace wykończeniowe. Swój wygląd zmienił także teren obok obiektów – pojawiło się tu boisko wielofunkcyjne, wiata na zajęcia integracyjne i zewnętrzna siłownia. Wytyczono nowe ścieżki, zamontowano odpowiednie oświetlenie, monitoring i ogrodzenie. Dzięki dofinansowaniu placówki mogły wymienić również wyposażenie kuchni i łazienek, kupić nowe meble, urządzenia AGD oraz materiały do zajęć socjotechnicznych i socjoterapeutycznych. Powstała tu także sala komputerowa.

Wykonanie wszystkich ww. zadań nie byłoby możliwe bez zaangażowania i udanej współpracy wielu osób – zarówno po stronie realizatora: Zarządu Powiatu Wrocławskiego, pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Usług Społecznych, jak i  wykonawców.

- Wszystkim tym osobom należą się ogromne podziękowania za trud pracy włożony w realizację projektu – mówił starosta Roman Potocki. Do podziękowań przyłączyła się także Urszula Przybyłek, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, której w tym dniu przypadł zaszczyt prowadzenia konferencji oraz rola gospodarza podczas wizytacji wyremontowanych placówek i nowo wybudowanej infrastruktury otoczenia.

Specjalną formę podziękowania dla uczestników konferencji przygotowali także wychowankowie Placówek Opiekuńczo Wychowawczych,  podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora, którzy na co dzień korzystać będą z nowo wybudowanej lub wyremontowanej infrastruktury i zakupionego wyposażenia placówek. Ich występy artystyczne wzbudziły ogromny aplauz publiczności, utwierdzając wszystkich w przekonaniu o celowości i zasadności realizacji dalszych działań na rzecz poprawy komfortu życia najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu wrocławskiego.

 

Nowa jakość usług społecznych w Powiecie Wrocławskim - podsumowanie projektu

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo pracuje w sobotę 16 listopada. Zapraszamy![obrazek]
12 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 207
11 listopada 2019 - KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ[obrazek]
07 / 11 / 2019, , Wyświetleń: 114
zapytaj_staroste.jpg 794dbb7a7540b77f36ac4fbf8a3e093a zagrozenia.jpg 975365ae121d2ab7cac7b3ffbac348df komunikacja.jpg 9ca02f239296fc32440e2d17e7b69298 zamowienia-publiczne.jpg d2a3af4a413cfcb0ce041163f3191bef strategia_rozwoju.jpg 1abf01b35429a6ed3468f01e19f0cee3 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 8e00c7b5232a891cb079fba061d0e7af wspolpraca_zagranicza.jpg 68a1723babd1971845c520d9b46c7e84 iso.jpg 66ed1c2988260bb7dc6cb23477a82bd3
ban1.jpg 3b6c95ac0d8860d5a99a11dee9dd29cd ban2.jpg a749a92f599de9122a451c9b348822bd ban3.jpg 45e7b342c0da4f4ee16b575f9f14517c ban4.jpg 23e354cff5d5e509cdb77cf15ba60b8f ban5.jpg 08512ea0638b6fac58457db4ce2f21be