Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 935f3d48ec268f3ed95190e30754e6ec
Poniedziałek, 23-09-2019
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
x
VIII Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego
10 / 09 / 2019, , Wyświetleń: 207
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

W dniu 10 września 2019 r.  w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się  VIII Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, który przedstawił porządek sesji oraz omówił najważniejsze sprawy. Starosta Roman Potocki przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu i podejmowanych w okresie międzysesyjnym uchwał.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego oraz w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019, przedstawione przez Skarbnik Powiatu Wrocławskiego Małgorzatę Dreiseitel- Cieślik. 

Porządek obrad został zdominowany przez dyskusję w sprawie głosowania nad uchwałą dotyczącą  wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kobierzyce umowy partnerskiej o realizacji zadania ponadgminnego- inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. Ostatecznie wniosek został przyjęty, przy zaledwie czterech głosach wstrzymujących.  

W dalszej części VIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego podjęto ponadto uchwały m.in. dotyczące organizacji spraw oświatowych, odbyło się także głosowanie nad Uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.  

Ważnym punktem VIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego było omówienie zmian w uchwale Nr XXIX/251/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrocławskiego oraz dyskusja nad przedstawionym dokumentem.  

Na zakończenie przedstawione zostały Interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski i oświadczenia, następnie odbyło się Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu

VIII Sesja rady Powiatu Wrocławskiego

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
zapytaj_staroste.jpg 3fbfc938eff81a71036d91a19acb72b0 zagrozenia.jpg 9ef5cc7ac232bff518fd691191c6ac2e komunikacja.jpg 8d1100440cb82cf1f940f2d6c9094bdc zamowienia-publiczne.jpg d5e5571f544046bf1c5e6b1c081c8350 strategia_rozwoju.jpg d1ee128d4aa9a4b8e17b27adab671658 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg a216b4373b9923403186e3d27b62f594 wspolpraca_zagranicza.jpg a6d5ec0d9bcdc740b984d68927f48202 iso.jpg eb97eccb7b7a394eccb18d46570bafd7
ban1.jpg 69a83355f3fb3a6de9516535467cc979 ban2.jpg 766e16443dcd6a6901b4af25fc0fda68 ban3.jpg e23b8488e929a808e1af88abb1bc3c59 ban4.jpg 1fda66b59c9d1af14f21855db3141538 ban5.jpg 7339c64c12a3642f52d2324713a1e8af