Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png 52afd873944f67595245b02d70491c5d
Poniedziałek, 18-02-2019
Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 858
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Przekazanie nowych radiowozów dla wrocławskiej Policji[obrazek]
14 / 02 / 2019, , Wyświetleń: 102
Atrakcyjna praca dla GEOLOGA[obrazek]
13 / 02 / 2019, , Wyświetleń: 111
zapytaj_staroste.jpg 2a91e94ffe23cfdb73aec09f0d578050 zagrozenia.jpg d8a0fa4dc2703dabb71b74d27884a70b komunikacja.jpg 92a28d4744978ded8fb04df8d71cb482 przetargi.jpg 8d0128d358da775cb659a5f189b3d7fa strategia_rozwoju.jpg 74052776824c14edb06aaeb33aaa2b65 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 0ba73b19e981255f5773d27ad2044ab2 wspolpraca_zagranicza.jpg 23e4a61fa6590d55be5ab3d4a26ac55e iso.jpg d7fa938f7310ab249d66d1762db6988d
ban1.jpg 7738d790283e6fa3a99744e5dc4df7aa ban2.jpg 584566ab77ca9e73264819f0d932283a ban3.jpg 3d316db6ccf82684690768814391a74c ban4.jpg 9e1f3766ce5463db0aa965ed7f52151f ban5.jpg 86b54fd84e86d8bb98906ab09e32c17b