Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png b4ae96e846de4d3c722a8b416215e2ea
Wtorek, 15-10-2019
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 1538
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Stypendia Rady Powiatu Wrocławskiego na rok szkolny 2019/2020 zostały przyznane![obrazek]
11 / 10 / 2019, , Wyświetleń: 248
zapytaj_staroste.jpg 0cbdb0beb3a42743be58d93d1c1df164 zagrozenia.jpg 408e0635a702708a4a8053c7c7487281 komunikacja.jpg 4b081eb184e861724085cd8e799bbbca zamowienia-publiczne.jpg 73b5af9fa78100b388eaee4091734705 strategia_rozwoju.jpg a7830ab01791ba220020717c41f4b1fc zainwestuj_w_wypoczynek.jpg ebb58424c0bfb3569a0a025cb8d765b1 wspolpraca_zagranicza.jpg 848ac3b1b15d1ab6632439c48352adec iso.jpg 6334ce3b33a88cba6a77881fc96b47e4
ban1.jpg d319d3ef003978614db119a84e405434 ban2.jpg cd82716485a2f6da2caabfcf4527f89d ban3.jpg 49ca0e22f1ee2a1869b61fcf18356e0e ban4.jpg 95c98dd803dbb952852fe7f78d36001d ban5.jpg c4c25da10e82c69fddf1e3ad9074fa01