Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png e5bf287f9cf4a976ad7e3a7c9b0870ed
Sobota, 25-05-2019
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 1140
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego w roku 2018[obrazek]
23 / 05 / 2019, , Wyświetleń: 94
Za nami XXIV Śpiewanie nad Wodą[obrazek]
22 / 05 / 2019, , Wyświetleń: 129
zapytaj_staroste.jpg 44d0901983115720cb11001e8e67c8ca zagrozenia.jpg 26b28e3e4ec3162a66545118ef6240bb komunikacja.jpg 5af533eb1f8ad427f0fd50f330c8087a przetargi.jpg 00603f98bf654b81cfeddbbf185ec755 strategia_rozwoju.jpg a27fe8fec36a6b50266ff01d39590642 zainwestuj_w_wypoczynek.jpg 267714a10d21641a53b794282bc0b5a2 wspolpraca_zagranicza.jpg b627b56f83043115225ef1f5132a99a5 iso.jpg 3a53c737dec5276a808e8380f1bf777b
ban1.jpg 11586f47afa9e1ea84a533c11919ed3b ban2.jpg fc407552c8107446ecea7ec3e89fd448 ban3.jpg 3f4db270ff678683e8426c80b9c3e3a3 ban4.jpg 18c6ed760dc64cb55925b902dab53acd ban5.jpg 65509e8b7eaa45da531050a85850c68e