Powiat Wrocławski -

naglowek_logo.png cd91fcc065b2cd7690bb4890ca74cb86
Sobota, 25-05-2019
Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
x
Uwaga stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje! Ważna zmiana przepisów!
14 / 12 / 2018, , Wyświetleń: 1143
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: joanna.szkriba@powiatwroclawski.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość
10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjno-Prawnym tel. (71) 72 21 700.

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Raport o stanie Powiatu Wrocławskiego w roku 2018[obrazek]
23 / 05 / 2019, , Wyświetleń: 105
Za nami XXIV Śpiewanie nad Wodą[obrazek]
22 / 05 / 2019, , Wyświetleń: 134
zapytaj_staroste.jpg 531eb244c44f5dbb70ff8e0182ee84c9 zagrozenia.jpg 19ea1e9d81530fb150af9180b961f06e komunikacja.jpg 348ec58070cec75f8ab166b99f99ebe3 przetargi.jpg cd250f122383fdaa3de4f8cbc3f1e211 strategia_rozwoju.jpg 206a4ce30b807cedc19df080d2189dea zainwestuj_w_wypoczynek.jpg f1149ba7e38ea86129af28bb4e4dff55 wspolpraca_zagranicza.jpg 2d094fd337cfbef5a57a2e3fab94aada iso.jpg 4e9a3024ffb3e675829cb1f1f7410e2f
ban1.jpg 44bbf80461e350ccb8b353a5d0228432 ban2.jpg a79d48882eeac50cb3ab831886950403 ban3.jpg f3ea3eac56e3de5d5408a6ae36509d2d ban4.jpg a16093063aa110cc6ce9acf7cfdb7291 ban5.jpg 0986391c5f8ac46909bdf7c2eab5c029